Alkoholbehandling

Ambulant alkoholbehandling er et tilbud til dig, der har et ønske om, og er motiveret for, at ændre et uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol.  Du tilbydes som udgangspunkt individuelle samtaler, men der vil også være mulighed for gruppebehandling. Vi følger løbende op sammen med dig på, hvor langt du er i behandlingen i forhold til behandlingsplanen.

I henhold til Sundhedsloven har du krav på at modtage et tilbud om behandling senest 14 dage efter, at du har henvendt dig til kommunen. Du har ligeledes mulighed for at modtage behandlingen anonymt. Desuden giver lovgivningen dig mulighed for frit at vælge behandling i en anden kommune.

Du kan læse mere om alkoholbehandlingen i vores kvalitetsstandard