Forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug

Klik på understående link

www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_psykiatrien/for-fagper…