Stofmisbrugsbehandling

Ambulant stofmisbrugsbehandling er et tilbud til dig, der har et ønske om, og er motiveret for, at ændre din adfærd i forhold til euforiserende stoffer, og er fyldt 26 år. Du tilbydes som udgangspunkt individuelle samtaler. Vi følger løbende op sammen med dig på, hvor langt du er i behandlingen i forhold til behandlingsplanen.

I henhold til Serviceloven har du krav på at modtage et tilbud om behandling senest 14 dage efter, at du har henvendt dig til kommunen. Desuden har du krav på at få en samtale med vores lægekonsulent inden for 14 dage, hvis du har behov for abstinensbehandling.

Du kan læse mere om stofmisbrugsbehandlingen i vores kvalitetsstandard