Stofmisbrugsbehandling for unge

Vi er et tilbud til dig, der er under 26 år, og ønsker at ændre dit forbrug af stoffer. Du tilbydes individuelle samtaler med en behandler.

Hvis du er fyldt 18, er der mulighed for på alle hverdage, at du komme i vores ungecafe. Cafeen er et sted, hvor du kan møde andre unge, som ønsker at ændre deres forbrug af stoffer og/eller alkohol.

I henhold til Serviceloven har du krav på at modtage et tilbud om behandling senest 14 dage efter, at du har henvendt dig til kommunen. Desuden har du krav på at få en samtale med vores lægekonsulent inden for 14 dage. Der følges løbende op på din behandling i henhold til behandlingsplanen.

Du kan læse mere om ungebehandlingen i vores kvalitetsstandard