Gruppetilbud

Socialpsykiatrien i Guldborgsund yder støtte til borgere, der har fået bevilget støtte efter §85 i serviceloven, hele Guldborgsund kommune bliver dækket med satellitter som er placeret i Sakskøbing, Stubbekøbing og Nykøbing Falster.

I den socialpædagogiske indsats arbejder vi multiteoretisk med afsæt i Recovery (at komme sig) og den rehabiliterende tankegang (målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces). Derfor vil vores støtte altid tage udgangspunkt i, at styrke dine muligheder for at mestre eget liv og tilværelse, så du får mulighed for, at kunne indgå i relevante fællesskaber.